Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet sætter gang i 3 initiativer

Aftaleforløb, dialog og vejledning samt gebyr for skærpet tilsyn er overskrifterne på 3 nye initiativer, som Arbejdstilsynet sætter i værk i september. Baggrunden er den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtog i foråret 2019.

AT på tilsyn

Om aftaleforløb

Virksomhederne vil fremover i visse tilfælde få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist – i stedet for at få et påbud. Initiativet træder i kraft den 1. september.

Aftaleforløbet bliver en mulighed i 2 situationer:

  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

Se video om, hvad et aftaleforløb betyder for virksomheden

Læs mere om aftaleforløb

Om dialog og vejledning

Arbejdstilsynet kan fremover vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. Dialogen og vejledningen vil handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet. Initiativet træder i kraft den 23. september.

Læs mere om supplerende dialog og vejledning

Om gebyr for skærpet tilsyn

Virksomheder, der får et forbud, får efterfølgende et skærpet tilsyn. Arbejdstilsynet kan fremover opkræve et gebyr for det skærpede tilsyn, hvor Arbejdstilsynet bl.a. følger op på, om virksomheden har rettet op på de forhold, der førte til forbuddet. Gebyret er p.t. på 10.000 kr., men vil blive reguleret en gang om året. Initiativet træder i kraft den 1. september.

Læs mere om gebyr for skærpet tilsyn

Pressemeddelelse: Lav en aftale om en ekstra arbejdsmiljøindsats og undgå påbud fra Arbejdstilsynet

Henter PDF