Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Lav en aftale om en ekstra arbejdsmiljø-indsats og undgå påbud fra Arbejdstilsynet

I september lancerer Arbejdstilsynet to nye tiltag. For det første får virksomheder der ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke arbejdsmiljøet mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et arbejdsmiljøproblem - i stedet for at få et påbud og en gul smiley. For det andet kan virksomheder, der får et påbud få tilbud om dialog og vejledning for at få bugt med udfordringerne.

”Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde. Vi har allerede strammet skruen over for de virksomheder, der ser stort på arbejdsmiljøet. Men de virksomheder, der gerne vil det gode arbejdsmiljø, skal i højere grad have mulighed for at løse problemerne. Den mulighed får virksomhederne nu. Formålet med de nye tilbud er at øge virksomhedens motivation til selv at arbejde aktivt med arbejdsmiljøet, at sprede de gode ideer og løsninger på tværs af hele virksomheden og at sætte fokus på øget dialog og vejledning som vejen frem mod et bedre arbejdsmiljø,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Fra 1. september 2020 kan virksomheder indgå en aftale med Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn konstaterer et arbejdsmiljøproblem eller har mistanke om, at der på virksomheden er et arbejdsmiljøproblem, kan Arbejdstilsynet tilbyde virksomheden et aftaleforløb. Med aftalen forpligter virksomheden sig til at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Til gengæld får virksomheden ikke et påbud og en gul smiley. Som en vigtig element i aftaleforløbet tilbyder Arbejdstilsynet hjælp og vejledning undervejs i forløbet med at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblem. Aftalerne skal understøtte, at arbejdspladser, som er motiverede for at løse et arbejdsmiljøproblem af egen drift, gør det, og at læring om arbejdsmiljøproblemer og løsninger spreder sig til andre relevante steder i organisationen.  

Fra 23. september 2020 kan virksomheder, der enten har fået et påbud med frist eller et strakspåbud om et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer, få et tilbud om en samtale med en tilsynsførende. Initiativet hedder ”dialog og vejledning” og skal sikre, at et konstateret arbejdsmiljøproblem ikke blot løses, men at arbejdspladsen også motiveres til løbende at arbejde med arbejdsmiljøet. I første omgang vil tilbuddet være en forsøgsordning, som der løbende følges op på for at vurdere, om det har størst effekt med et fysisk møde eller en telefonsamtale med den tilsynsførende. Virksomheder, der ikke får tilbuddet om dialog og vejledning, kan som altid kontakte Arbejdstilsynets Call Center.

De nye tiltag er en del af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynet kan tilbyde aftaleforløb i følgende situationer

  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn har konstateret, at virksomheden har et arbejdsmiljøproblem, og Arbejdstilsynet samtidig vurderer, at problemet også kan være i andre dele af virksomheden.
  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn har fået mistanke om, at virksomheden har et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø.

Henter PDF