Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø

I dag offentliggøres den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelse gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Med den nye bekendtgørelse får Danmark, som et af de første lande i verden, en bekendtgørelse, der dækker hele det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets parter bakker op om bekendtgørelsen.

Hvad indeholder den nye bekendtgørelse?

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for virksomhederne at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men den bidrager til at give et overblik over de mest relevante regler om psykiske arbejdsmiljø og tydeliggør, hvad det er, virksomhederne skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Samtidigt synliggør den Arbejdstilsynets gældende praksis i forhold til problemer med fx stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker eller arbejdsrelateret vold. Den præciserer med andre ord, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet typisk træffer afgørelser om.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Pressemeddelelse: Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø

Som følge af den nye bekendtgørelse foretages der konsekvensændringer i ni andre bekendtgørelser:

Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer - 1407 - 26. september 2020

Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat - 1408 - 26. september 2020

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. - 1409  - 26. september 2020

Begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelse af visse arbejdsmiljøregler - 1410 - 26. september 2020

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. - Ændring - 1422 - 29. september 2020

Arbejdes udførelse - Ændring - 1421 - 29. september 2020

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid - Ændring - 1423 - 29. september 2020

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem - Ændring - 1424 - 29. september 2020

Unges arbejde - Ændring - 1425 - 29. september 2020

Henter PDF