Gå til hovedindholdet

Ny tilsynsmetode i Kriminalforsorgen skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø

En del ansatte i Kriminalforsorgen er i risiko for vold og trusler fra klienter samt for at blive følelsesmæssigt overbelastede. Derfor sætter Arbejdstilsynet i 2020 særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen med en ny tilsynsmetode.

Den 1. september startede Arbejdstilsynet et pilotforsøg med en ny tilsynsmetode i Kriminalforsorgen. Formålet med metoden er at sætte det psykiske arbejdsmiljø i centrum på en ny måde.

Når de tilsynsførende kommer på besøg i forbindelse med pilotforsøget, gennemfører de et almindeligt tilsyn, hvor de kigger bredt på arbejdsmiljøet i organisationen. Men en del af tilsynsmetoden er anderledes end ved et almindeligt tilsyn, idet de tilsynsførende også involverer de organisatoriske lag uden om den enkelte institution og holder møder med ledelse og medarbejdere både før, under og som afslutning på indsatsen. Formålet med møderne er at støtte op om, at gode løsninger og forebyggelse deles på tværs af flere institutioner.

Kriminalforsorgen er udvalgt til at være en del af pilotforsøget, da denne branche bl.a. har udfordringer i forhold til vold, trusler og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Henter PDF