Gå til hovedindholdet

Særligt tilsyn i en række brancher

Hospitaler, slagterier, landbruget og maskinindustrien er nogle af de brancher, som Arbejdstilsynet fokuserer særligt på i 2020 og 2021.

Arbejdstilsynet genoptager i efteråret de brancherettede og koordinerede indsatser i en række brancher. Flere af indsatserne blev startet i marts, men sat i bero i forbindelse med nedlukningen som følge af COVID-19. Nu starter de særlige tilsyn op igen.

Intentionen med de brancherettede og koordinerede indsatser er, at der sættes særligt fokus på at nedbringe psykisk og fysisk nedslidning samt kemiske påvirkninger i udsatte brancher. Initiativet udspringer af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019.

De konkrete indsatsers indhold afhænger af den enkelte branches særlige karakteristika. Fælles for indsatserne er, at alle virksomheder i branchen modtager et brev forud for, at indsatsen igangsættes. I brevet fortæller vi om indsatsen, og hvorfor branchen er udvalgt.

Formålet med brevet er at hjælpe virksomheden til at arbejde med det udvalgte arbejdsmiljøproblem før et evt. tilsyn.

Brevet indeholder et link til en brancheside på at.dk, hvor virksomheden kan finde en beskrivelse af det udvalgte arbejdsmiljøproblem og finde informationer om, hvad de kan gøre for at forebygge dem.

Læs mere om de brancherettede tilsyn

Henter PDF