Gå til hovedindholdet

Udfordringer for fremtidens arbejdsmiljø

En ny rapport kommer med forslag til, hvordan de fremtidige udfordringer for arbejdsmiljøet kan håndteres af arbejdstilsynet i de nordiske lande. Rapporten blev præsenteret på et webinar den 15. september 2020.

Hvordan kan teknologi, demografi, globalisering, miljø og klimaforhold påvirke arbejdsmiljøet i de nordiske lande, og hvilke udfordringerne medfører det for de nordiske arbejdstilsyn? Disse emner har en arbejdsgruppe nedsat af de nordiske Arbejdstilsynsdirektører beskæftiget sig med siden 2016, og resultaterne er nu præsenteret i rapporten ”Work today and in the future – Perspectives on Occupational Safety and Health (OSH) challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates”. 

Rapporten indeholder også anbefalinger til de nordiske arbejdstilsyn om blandt andet brug af ny teknologi i tilsynet, samt hvordan man øger synligheden af tilsynene på digitale fora og øger uddannelse af de tilsynsførende i forhold til risici vedrørende digitalt udstyr og robotter. I rapporten evalueres arbejdsmiljølovgivningen desuden for at se, i hvilket omfang de nye former for arbejde er dækket af lovgivningen.

Anbefalingerne skal ses i lyset af, at de nordiske arbejdstilsyn ikke har helt ens lovgivning og myndighedsområde. Derfor kan der være anbefalinger, som måske ikke vil være så relevante for det danske Arbejdstilsyn som for andre af de nordiske arbejdstilsyn.

Rapporten blev præsenteret på et webinar den 15. september og kan læses her:

Work today and in the future

Henter PDF