Gå til hovedindholdet

Vil virksomheder være motiverede for at tage imod supplerende dialog og vejledning fra Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet vil fra 23. september 2020 tilbyde virksomheder, der har fået et påbud med frist eller et strakspåbud, supplerende dialog og vejledning. Arbejdstilsynet har fået undersøgt virksomheders motivation for at tage imod tilbuddet.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen peger bl.a. på, at det er vigtigt, hvordan tilbuddet om dialog vejledning præsenteres for virksomheden. Virksomhederne er positive, hvis tilbuddet præsenteres på tilsynsbesøget af den tilsynsførende og følges op med information på mail til virksomheden. Virksomhederne efterspørger også, at dialog- og vejledningsmøderne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøproblemer, som virksomhederne selv oplever som de vigtigste.

Arbejdstilsynet har taget højde for undersøgelsens resultater i udviklingen af det nye tilbud om dialog og vejledning. Fx indgår det i tilbuddet, at virksomhederne skal tilkendegive, hvilke af de arbejdsmiljøproblemer de har fået påbud om, som de ønsker dialog og vejledning om.   

Undersøgelsen bygger på interviews med 12 virksomheder, og den har givet en dybdegående afdækning af motivationen hos de konkrete virksomheder.   

Hvad er tilbud om dialog og vejledning?

I forbindelse med at en virksomhed har fået et påbud om et konkret arbejdsmiljøproblem, kan Arbejdstilsynet tilbyde supplerende dialog og vejledning. Tilbuddet om dialog og vejledning kan handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet.

Tilbud om dialog og vejledning implementeres i første omgang som et forsøg, og virksomhederne vil få tilbudt forskellige former for dialog og vejledning.

Læs mere om dialog og vejledning på at.dk/tilbud-om-vejledning

Læs COWIs rapport ”Virksomheders motivation for tilbud om supplerende dialog og vejledning”

Henter PDF