Gå til hovedindholdet

Ændret bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø er blevet ændret.

Den væsentligste ændring er, at SARS-CoV-2 (den virus, der forårsager COVID-19) er blevet tilføjet til listen over smittefarlige virusser.

Den 24. november 2020 træder en ændret bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø i kraft.

Bekendtgørelsen fastsætter de krav til sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes ved arbejde med biologiske agenser og ved arbejde hvor der er risiko for at blive udsat for biologiske agenser.

Biologiske agenser er fx virus, bakterier eller andre mikroorganismer, der kan forårsage infektionssygdomme eller allergiske reaktioner hos mennesker.

Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen er, at SARS-CoV-2 (den virus, der forårsager COVID-19) er blevet tilføjet til listen over smittefarlige virusser. Virusset er placeret i risikogruppe 3 i forbindelse med forskning og opformering af virus, og i risikogruppe 2 i forbindelse med diagnosticeringsarbejde.

Ændringerne er i overensstemmelse med WHO’s anbefalinger på området, som Arbejdstilsynet meldte ud i marts 2020.

Herudover er der foretaget nogle tekniske tilpasninger af bilagene til bekendtgørelsen, som er en følge af ny videnskabelig viden på området. Ændringerne har ikke betydning for beskyttelsesniveauet.

Ændringen af bekendtgørelsen implementerer regler vedtaget på EU-niveau, og har været behandlet i Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Biologiske agenser og arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1652 - 2020

Henter PDF