Gå til hovedindholdet

Ændringer af arbejdsskadeloven på vej

Nyt lovforslag indeholder tiltag, der skal gøre arbejdsskadeområdets regler mere enkle, opdaterede og overskuelige.

Med lovforslaget udskiftes en del af grundlaget, der bruges til omsætte løbende erstatninger til engangserstatninger, til et mere tidssvarende og retvisende grundlag.

Derudover ændres kriterierne for anmeldelse af arbejdsulykker med afsæt i arbejdsmiljølovens nuværende fraværskriterium og arbejdsskadesikringslovens kriterium om erstatningsberettigede følger. Formålet er, at der kan udstedes en fælles bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021 bortset fra ændringerne af anmeldelsesreglerne, som af hensyn til driften og udskiftningen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings digitale sagssystem, først træder i kraft den 1. juli 2022.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Henter PDF