Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet til frisører: Brug handsker

Halvdelen af frisørerne i Danmark har haft håndeksem, og mange er nødt til at forlade faget efter få års arbejde. Derfor igangsætter Arbejdstilsynet nu en kampagne med et klart budskab: Brug handsker!

Smertefuld håndeksem rammer hvert år omkring halvdelen af frisørerne i Danmark – og er samtidig skyld i, at mange er nødt til helt at opgive deres drøm om at være frisør. Ifølge oplysninger fra branchen ender 4 ud af 10 frisører således med at forlade faget, og her er en af hovedårsagerne eksem og allergi. Arbejdstilsynet igangsætter derfor en kampagne, der skal tilskynde frisører til at bruge handsker, hver gang de vasker og farver hår.

Kontorchef i Arbejdstilsynet, Gro Iversen, siger:

”Vand og farve kan skade hænderne, hvis man er i berøring med det mange gange dagligt. Det er derfor helt afgørende, at frisører bruger handsker, hver eneste gang de vasker og farver hår på en kunde. For har man som frisør først udviklet slem håndeksem og allergi, er det noget, der kan præge den enkelte resten af livet. Det kan i værste fald betyde, at de er nødt til at opgive arbejdet som frisør.”

Manglende handsker skyldes ofte travlhed og kundehensyn

Frisørbranchen er den branche i Danmark, der har den højeste forekomst af hudlidelser, og det er der flere årsager til. En undersøgelse, som Arbejdstilsynet har fået udarbejdet, viser blandt andet, at travlhed og opfattelsen af, at handskerne vil genere kunden, kan udgøre en hindring for, at frisørerne tager handsker på. Gro Iversen fortæller:

”Nogle frisører glemmer at tage handskerne på, når der er travlt, men der er også nogle, der bevidst fravælger handskerne, fordi de tænker, at det vil føles ubehageligt for kunden. Derfor ønsker vi med kampagnen at sætte fokus på, at det kan få rigtigt alvorlige konsekvenser at lade handskerne ligge – og at der ikke er noget, der tyder på, at kunderne bliver generet af handskerne, men at de tværtimod mener, det er fornuftigt.”

Frisørmester har en hovedrolle

Mesteren i frisørsalonen spiller en særlig rolle, når det handler om frisørers brug af handsker. For det er dem, der som arbejdsgiver har ansvaret for, at der i salonen er en sikker og sund arbejdsmiljøkultur. Derfor retter Arbejdstilsynets kampagne sig også mod dem. Målet er at øge mestrenes kendskab til problemet og at få flere til at indføre krav om, at deres frisører bruger handsker. Det øger sandsynligheden for, at brug af handsker bliver en helt naturlig arbejdsrutine.

Vand skader ligesom kemi

Kampagnen ”Brug handsker” vil primært blive udbredt til frisørerne via sociale medier, hvor frisør og influencer Marianne Jensen medvirker i en film med det vigtige budskab. Marianne Jensen har selv oplevet at have håndeksem som ung frisørelev og ved derfor, hvor vigtigt det er at bruge handsker. Ikke bare når hænderne er i kontakt med farve og andre kemikalier, men også når frisøren vasker hår på kunderne. Modsat hvad man måske skulle tro, kan vand skade hænderne ligesom farve og kemikalier.

Filmen kan ses her:

Pas godt på dit helbred - brug handsker

Fakta om frisører og hudlidelser

  • 5 ud af 10 frisører i Danmark har haft håndeksem inden for de seneste 12 måneder.
  • 53 procent af nyuddannede frisører har haft håndeksem. Til sammenligning havde 18,8 procent af andre unge haft håndeksem.
  • 4 ud af 10 frisører må forlade faget – typisk på grund af håndeksem og allergi.
  • Frisørbranchen er den branche, der har højeste forekomst af hudlidelser.
  • Mange frisører får allerede i deres elevtid problemer med håndeksem.
  • Vand er ofte den største udfordring for frisørernes hænder, da det fjerner hændernes fedtlag. Derved kan kemiske stoffer nemmere trænge ind i huden og kroppen.
  • De fleste tilfælde af håndeksem kan undgås ved brug af handsker.

Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred (2018), Videncenter for Frisører, Arbejdstilsynet og BFA Service-Turisme.

Henter PDF