Gå til hovedindholdet

Det er tid til at få anmeldt kemiske produkter

Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder, der sælger faremærkede kemiske produkter til private forbrugere og professionelle anmelde produkterne til Poison Centre Notification Portal (PCN-portalen). Men I har mulighed for at udskyde denne anmeldelse frem til 1. januar 2025, hvis I inden 1. januar 2021 anmelder til Produktregistret.

Kemi ikoner

Salg til professionelt brug skal anmeldes 2 steder

Fra 1. januar 2021 kan I komme ud for, at jeres produkt skal anmeldes både til PCN-portalen og til Produktregistret i Arbejdstilsynet. Det er tilfældet, hvis:

  • Jeres produkt sælges til professionelt brug
  • Jeres produkt opfylder de øvrige krav til at skulle anmeldes til Produktregistret.

Hvilke produkter skal I anmelde til Produktregistret?

Sådan anmelder I produkter til Produktregistret

Hvis I allerede har anmeldt til Produktregistret

Hvis I allerede har anmeldt jeres produkt til Produktregistret, vil denne anmeldelse også være dækkende i forhold til PCN-portalen helt frem til 1. januar 2025. Men hvis I foretager ændringer i produktet, som kræver en opdatering, skal I melde dette både til Produktregistret og PCN-portalen.

Salg til private forbrugere af faremærkede kemiske produkter skal I kun anmelde til PNC-portalen.

Hvis I har spørgsmål

Det er Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for reglerne om anmeldelse til giftinformationscentrene. Spørgsmål til disse regler skal derfor rettes til

CLPHelpdesk@mst.dk

Miljøstyrelsens information

Henter PDF