Gå til hovedindholdet

Myndigheder øger coronakontrol og vejledning af landets virksomheder

Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet styrker kontrollen med og vejledningen om virksomheders efterlevelse af corona-retningslinjerne. De tre myndigheder forventer at komme ud på mere end 8.500 tilsyn om måneden den kommende tid, hvor de vil skærpe virksomhedernes opmærksomhed i forhold til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19.

Virksomhederne har et stort ansvar for at træffe foranstaltninger, så smittespredningen af corona minimeres. Det er dog stadig ikke alle virksomheder, der i tilstrækkelig grad følger retningslinjer og anvisninger om bl.a. antal kunder, fysisk afstand, mulighed for at spritte hænder af mv.

Myndighederne sætter nu ind med et fælles fokus på virksomhedernes efterlevelse af lokalerestriktionerne og sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af smitte og give en hjælpende hånd til politiets generelle kontrolopgave.

Fødevarestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen vil på deres besøg bistå politiet med at sikre, at virksomhederne overholder forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav i bl.a. restauranter, caféer og dagligvarebutikker. Arbejdstilsynet vil styrke vejledningsindsatsen for at forebygge risiko for smittespredning med fokus på virksomhedernes medarbejdere. Selvom fokus er vejledning, vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelse, hvis der konstateres regelbrud.

”Der er brug for en styrket indsats for at begrænse smitten på landets arbejdspladser. I Arbejdstilsynet vil vi derfor på hovedparten af alle tilsynsbesøg give obligatorisk vejledning om smitteforebyggelse, hvor vi har særlig opmærksomhed på de ansattes forhold. Vi vil under besøgene trække på den erfaring, vi har gjort os fra en række målrettede tilsyn med corona de seneste måneder,” siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Mette Thidemann.

I Fødevarestyrelsen bliver coronakontrollerne en del af de løbende tilsyn med restauranter, caféer og dagligvarebutikker:

Vi vil holde øje med, at butikker og restauranter følger reglerne om afstandskrav og adgang til afspritning, håndvask og lignende”, siger kontorchef Vibeke Højbjerg fra Fødevarestyrelsen. ”Vejledning er altid en central del af Fødevarestyrelsens kontrolarbejde, og vi ser frem til at styrke vejledningsindsatsen med corona restriktionerne.”

I Sikkerhedsstyrelsen er man klar til at øge vejledningen over for detailhandel, restauranter, barer, cafeer og kiosker mv. Kontorchef Søren Assenholt Muff siger:

”Sikkerhedsstyrelsen laver i forvejen tilsyn på rigtigt mange områder. For os bliver coronatilsynene en særlig indsats, hvor de tilsynsførende har fuldt fokus på retningslinjerne for at forebygge coronasmitte, og jeg forventer, at vores tilsynsmodel vil bidrage med relevante data til andre myndigheders indsats.”

Indsatsen vil køre til og med den 28. februar 2021. De tre myndigheder ventes at udføre mere end 8.500 COVID-19-relaterede tilsyn og vejledningsmøder om måneden. Nogle virksomheder vil opleve at få flere besøg.

Henter PDF