Gå til hovedindholdet

Ændringer i vejledningen om erhvervssygdomme

Arbejdstilsynet har ændret vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Ændringerne er foretaget på baggrund af en indstilling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter Erhvervssygdomsudvalgets beslutning om tilføjelser i vejledningen.

Ændringerne vedrører en tilpasning vedrørende lungekræft i vejledningens kapitel 9 om kræftsygdomme, så kapitlet stemmer overens med BEK nr. 1064 af 29/06/2020 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Ændringerne vedrører endvidere vejledningens bilag 1, hvor dokumentation for erhvervssygdomme relateret til kræftsygdomme efter udsættelse for styren, styren-7,8-oxid og farmaka, og dokumentation for erhvervssygdomme relateret til andre psykiske sygdomme end PTSD, er præciseret.

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Henter PDF