Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt uden ansatte

Fra og med 1. januar 2021 skal selvstændige uden ansatte kun foretage RUT-anmeldelse, hvis de er beskæftiget inden for branchen reparation og installation af maskiner og udstyr samt inden for bygge- og anlægsbranchen.

Den 15. december 2020 blev udstationeringslovens § 7 a, stk. 6 ændret. Bestemmelsen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om RUT-anmeldepligten for selvstændige uden ansatte inden for visse risikobrancher med høj forekomst af falske selvstændige. Bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte trådte i kraft d. 1. januar 2021.

Med den nye bekendtgørelse er der fortsat RUT-anmeldepligt for selvstændige uden ansatte inden for branchen installation og reparation af maskiner og udstyr samt bygge- og anlægsbranchen, fordi de udgør risikobrancher.

Som konsekvens heraf blev også bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) ændret i § 3, stk. 1, nr. 1 for at tilføje hjemmelshenvisningen til den nye bekendtgørelse om selvstændige uden ansattes RUT-anmeldepligt.

Bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte

Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Henter PDF