Gå til hovedindholdet

Nye bekendtgørelser giver samlet overblik

Arbejdstilsynet har foretaget sammenskrivninger af en række bekendtgørelser.

Sammenskrivningerne betyder, at bekendtgørelser, der i dag hver især har en række ændringer, nu er skrevet sammen til nye bekendtgørelser, hvor ændringerne er indarbejdet. Sammenskrivningerne medfører, at det bliver mere enkelt for virksomheder, borgere m.v. at overskue reglerne og kende deres retsstilling. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i reglerne. Derudover ophæves to bekendtgørelser der ikke længere finder anvendelse. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2021. 

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

Sammenskrevet bekendtgørelser

Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked

Bekendtgørelse om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Ophævede bekendtgørelser

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilsynsbog og tilsynsrapporter

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne