Gå til hovedindholdet

Nye bekendtgørelser giver samlet overblik

Arbejdstilsynet har foretaget sammenskrivninger af en række bekendtgørelser.

Sammenskrivningerne betyder, at bekendtgørelser, der i dag hver især har en række ændringer, nu er skrevet sammen til nye bekendtgørelser, hvor ændringerne er indarbejdet. Sammenskrivningerne medfører, at det bliver mere enkelt for virksomheder, borgere m.v. at overskue reglerne og kende deres retsstilling. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i reglerne. Derudover ophæves to bekendtgørelser der ikke længere finder anvendelse. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2021. 

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

Sammenskrevet bekendtgørelser

Sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø - Retsinformation

Bygge- og anlægsarbejde - Retsinformation

Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet - Retsinformation

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Retsinformation

Bindende forhåndsbesked - Retsinformation

Anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen - Retsinformation

Pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser - Retsinformation

Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. - Retsinformation

Ophævede bekendtgørelser

Ophævelse af bekendtgørelse om tilsynsbog og tilsynsrapporter - Retsinformation

Ophævelse af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne - Retsinformation

Henter PDF