Gå til hovedindholdet

Opdatering af bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Den 1. januar 2021 træder en opdateret bekendtgørelse for opdelingen af brancheundergrupper i kraft.

Årsagen bag er, at det daværende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (nuværende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), i 2014 har flyttet branchen ”brand og redning” fra brancheundergruppe 84 til brancheundergruppe 61, uden at opdatere dertilhørende bekendtgørelse, hvilket er forudsat i arbejdsskadesikringsloven. Ændringen skaber således et klart retligt grundlag for den faktiske brancheinddeling siden 2014.

Branchegruppetilhørsforholdet har betydning for, hvor meget de enkelte virksomheder skal betale i bidrag til AES, idet de enkelte virksomheder i brancheundergrupperne er solidarisk ansvarlige for at finansiere udgifterne til de erhvervssygdomme, som opstår i hele brancheundergruppen.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation

Henter PDF