Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tal og fakta om arbejdsulykker i byggeriet

Arbejdstilsynet har udgivet 3 faktaark om arbejdsulykker i byggeriet. Faktaarkene viser tal for anmeldte arbejdsulykker både inden for bygge- og anlægsbrancherne og samlet set på byggepladser uanset branche.

Bygge- og anlægsområdet står for mange arbejdsulykker

Tallene i de 3 faktaark bekræfter allerede kendt viden om, at bygge- og anlægsområdet er et af de mest belastede områder med hensyn til arbejdsulykker, særligt for yngre medarbejdere under 30 år.

Tallene viser bl.a., at andelen af arbejdsulykker, der er sket på byggepladser, er fordoblet over de sidste 10 år. Nu er det hver tiende af alle anmeldte arbejdsulykker, der er sket på en byggeplads.

Der sker også ulykker på byggepladserne, hvor de tilskadekomne ikke er ansat i bygge- og anlægsbrancherne. Det er tilfældet ved hver femte arbejdsulykke. Her er det oftest ansatte i brancherne vejgodstransport og landskabspleje, der er udsat for ulykker.

Læs de 3 faktaark

Ulykker i byggeriet, Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2/2020

Tilskadekomne i bygge- og anlægsbranchen, Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2a/2020

Arbejdsulykker på byggepladser, Arbejdsskader – tal og fakta nr. 2b/2020