G� til hovedindholdet

4 nye brancher føjet til særlig tilsynsindsats i 2021

Brancherne rengøring, overfladebehandling mv., nedrivning og renovation er alle kommet med på listen over brancher, hvor Arbejdstilsynet fører en særlig, brancherettet tilsynsindsats i 2021.

Fra mandag den 1. februar vil Arbejdstilsynet have særligt fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø, når de kommer på tilsynsbesøg i rengøringsbranchen, mens der på besøgene hos virksomheder, der udfører overfladebehandling eller fremstiller transportmidler og vindmøller, vil blive set særligt efter farlig kemi. Det sker som led i udmøntningen af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået i april 2019. Ud over disse indsatser starter Arbejdstilsynet i løbet af 2021 nye indsatser i brancherne nedrivning og renovationsarbejde.

Tilsynsbesøg med branchefokus

På et brancherettet tilsyn sætter Arbejdstilsynet særligt fokus på at forebygge enten psykisk nedslidning, fysisk nedslidning eller nedbringe kemiske påvirkninger afhængig af den enkelte branches særlige karakteristika. Ud over det særlige fokus fører Arbejdstilsynet også tilsyn med virksomhedens øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Tilsynsindsatserne understøttes af kommunikation til alle virksomhederne i branchen, for at det særlige branchefokus også når ud til de virksomheder, der ikke får tilsynsbesøg. I nogle af brancherne lancerer Arbejdstilsynet koordinerede kommunikationskampagner i samarbejde med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø.

Regeringen har afsat 40,6 millioner kroner til brancherettede og koordinerede tilsynsindsatser i 2021.

Tilsyn med særligt branche-fokus i 2021

I løbet af 2021 tager Arbejdstilsynet på brancherettede tilsyn i følgende brancher.

Fra februar 2021

 • Rengøring, særligt fokus på ergonomi
 • Overfladebehandling og Fremstilling af transportmidler og vindmøller, særligt fokus på kemi

Fra april 2021

 • Nedrivning, særligt fokus på kemi, ergonomi og ulykker

Fra august 2021

 • Renovation, særligt fokus på ergonomi og ulykker

Indsatser, der fortsættes fra 2020

 • Slagterier, særligt fokus på ergonomi
 • Nærings- og nydelsesmiddelindustrien, særligt fokus på ergonomi
 • Plast, glas og beton-brancherne, særligt fokus på kemi
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø
 • Hospitaler, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø
 • Vejgodsbranchen, særligt fokus på ergonomi og ulykker
 • Kriminalforsorgen, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø
 • Metal og maskiner, særligt fokus på ergonomi og kemi
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri, særligt fokus på ergonomi og ulykker
 • Skoler, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø

 

;

Henter PDF