G� til hovedindholdet

Følg virksomhedernes arbejdsmiljøindsats på Arbejdstilsynets hjemmeside

Resultaterne fra de 3 store spørgeskemaundersøgelser ”Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats” (VAI) kan nu ses på Arbejdstilsynets hjemmeside, at.dk. De har tidligere ligget på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) hjemmeside.

Overflytningen sker som led i, at Arbejdstilsynet har overtaget opgaven med at overvåge arbejdsmiljøet i Danmark fra NFA. I forbindelse med overflytningen har Arbejdstilsynet gennemgået data og udarbejdet nyt vejledningsmateriale om, hvordan man kan bruge resultaterne fra VAI.

Om VAI

VAI giver et billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet. Man kan finde oplysninger fordelt på arbejdspladsens størrelse og branche. Man kan også se, hvordan arbejdsmiljøindsatsen har udviklet sig over tid, og hvordan svar fordeler sig på spørgsmålenes svarkategorier.

Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført i 2012, 2014 og 2017, og resultaterne bliver nu præsenteret i et interaktivt værktøj, Power BI. Nogle brugere vil derfor opleve, at præsentationen har et lidt andet fokus end det hidtidige på NFA’s hjemmeside.

VAI-undersøgelsen ledsages af en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse om lønmodtagernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen kaldes ”Arbejdsmiljø og Helbred”, og i den har 35.000 danske lønmodtagere årligt givet deres svar på, hvordan de oplever deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred i perioden 2012-2018. 

Læs mere

Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats

Vejledning til brugen af Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats

Arbejdsmiljø og Helbred

;

Henter PDF