G� til hovedindholdet

Ny lov stiller krav til arbejdsgivere ved indkvartering af ansatte

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du sikre, at boligen opfylder en række krav. Du skal også udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med covid-19 blandt beboerne.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der skal forebygge smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.

Loven betyder, at en arbejdsgiver, der stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre, at boligen opfylde en række minimumskrav. Det er bl.a. krav om afstand og instruktion i rengøring. Arbejdsgiveren skal desuden udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere og instruks i rengøring.

Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå planen. Hvis planen ikke er udarbejdet, eller hvis den er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet afgive et strakspåbud om udarbejdelse af en plan, der lever op til minimumskravene. Arbejdstilsynet underretter bopælskommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Kommunen vil på baggrund af tilsynet kunne påbyde, at boligforholdene bringes i orden og i yderste konsekvens påbyde at de ansatte midlertidig flyttes til en anden bolig.

Loven vil gælde til og med den 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler, så arbejdsgiverne får tid til at omstille sig til de nye krav.

Find krav ved indkvartering af ansatte og en skabelon til plan for boligforhold her

;

Henter PDF