G� til hovedindholdet

Ny strategi for Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden har fået ny strategi for perioden 2021-2023. Beskæftigelsesministeren har netop godkendt den nye strategi efter indstilling fra Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg.

Målet for den nye strategi

Det overordnede mål for strategien er, at virksomhederne får den nødvendige forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø, så de kan handle og styrke forebyggelsen af arbejdsulykker, negative fysiske og psykiske påvirkninger i arbejdet og arbejdsbetingede sygdomme. Forskningen skal også bidrage til tidlig forebyggelse af de langsigtede virkninger på helbredet af risikofaktorer i arbejdsmiljøet, og til at positive faktorer i arbejdsmiljøet anvendes aktivt af virksomhederne.

Strategien introducerer 3 nye parametre til prioritering, som fremover skal sikre relevansen af forskningen:

Udbredelse, alvorlighed og potentiale

Forskning, der understøtter viden på områder, hvor et arbejdsmiljøproblem er meget udbredt, hvor problemet er meget alvorligt, eller hvor der er stort potentiale.

Utilstrækkeligt vidensniveau

Der skal være overblik over den eksisterende tilgængelige viden, og forskningen skal prioriteres inden for områder med manglende viden.

Sammenhæng med de nationale arbejdsmiljømål

Forskning som direkte eller indirekte kan understøtte arbejdet med at nå de nationale mål.

Strategien er udarbejdet på baggrund af den nye nationale strategi for arbejdsmiljøforskning fra oktober 2020 og trepartsaftalen om nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen fra december 2020.

Arbejdsmiljøforskningsfondens strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø 2021-2023

;

Henter PDF