G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet kontrollerer nu lokalekrav i en række brancher

Fra den 1. marts 2021 igangsætter Arbejdstilsynet en ny kontrolindsats som led i håndteringen af covid-19.

Fra 1. marts til 30. april 2021 udvides Arbejdstilsynets nuværende vejledningsindsats om forebyggelse af coronasmitte til også at omfatte kontrol af virksomheders efterlevelse af krav i forsamlingsbekendtgørelsen. Kravene vedrører blandt andet skiltning, lokalekrav, håndsprit, opsynspersoner og ensrettet færdsel.

Indsatsen bliver gennemført som en del af Arbejdstilsynets tilsyn i butikker, hoteller, restauranter og barer samt kultur og sport.

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer manglende efterlevelse på et tilsyn, vejleder Arbejdstilsynet virksomheden om, hvordan forholdene kan bringes i orden. Er der tale om grove eller alvorlige overtrædelser vil Arbejdstilsynet indberette forholdene til politiet.

Baggrunden for indsatsen er, at regeringen har besluttet, at Arbejdstilsynets indsats skal udvides i forbindelse med håndteringen af covid-19. Siden den 16. november 2020 har Arbejdstilsynet vejledt om forebyggelse af coronasmitte på hovedparten af alle tilsyn. Denne vejledningsindsats er forlænget til den 30. april 2021 og suppleres nu med den nye kontrolindsats ift. bestemte krav i forsamlingsbekendtgørelsen.

Læs mere om Arbejdstilsynets tilsyn og vejledning ift. corona

Læs forsamlingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

Ændringsbekendtgørelse 1. marts 2021

Læs om kravene til brancherne detail samt hotel og restaurant hos Erhvervsstyrelsen

Dagligvarebutikker

Udvalgsvarebutikker

Hotel og restaurant

;

Henter PDF