G� til hovedindholdet

AT-vejledningen om gravide og ammendes arbejdsmiljø er opdateret

AT-vejledningen om gravide og ammendes arbejdsmiljø er blevet opdateret, så der ikke længere henvises til de tidligere risikosætninger (R-sætninger) i forbindelse med kemiske produkter.

Der henvises nu kun til faresætninger (H-sætninger) i henhold til den gældende lovgivning for faremærkning af kemiske produkter. Der har i en periode været henvist til begge regelsæt, da der var en overgangsperiode.

Gravide og ammendes arbejdsmiljø - AT-vejledning A.1.8

;

Henter PDF