G� til hovedindholdet

Fritrækning af maskiner er farligt arbejde

Det er blevet forår og dermed tid til markarbejde. Men de store maskiner kan nemt køre fast på de våde og mudrede marker. Desværre sker der jævnligt ulykker, når maskiner skal trækkes fri på marken, advarer Arbejdstilsynet.

I februar gik det galt, da en lastvogn skulle trækkes fri med en traktor, hvorved traktoren væltede ned over en person, der afgik ved døden. Der sker desværre hvert år alvorlige ulykker ved fritrækning af maskiner. Det skyldes, at der kan være enorme kræfter på spil, når tungt materiel har arbejdet sig ned i den mudrede jord og derfor skal trækkes fri.

Ulykkerne sker ofte, når der benyttes tov til fritrækning, hvor fritrækningen sker ved direkte træk med andet køretøj – et såkaldt ”slæbetræk”. Så er der risiko for, at en genstand rykker sig løs fra en af de trækkende maskiner og derefter rammer en medarbejder med enorm kraft.

Der sker meget sjældent ulykker, når fritrækningen sker kontrolleret med egnet spil eller det rette bjergningsudstyr.

Gode råd til fritrækning

  • Planlæg markarbejdet inden I går i gang: Er det muligt at udføre opgaven uden at køre fast?
  • Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast. Fritrækning er farligt arbejde, og der bør være en person til stede, som har kendskab til, hvordan man sikkert kan fritrække
  • Overvej om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle, der har det rette udstyr.
  • Brug så vidt muligt egnet spil frem for træktov. Ved brug af egnet spil kan fritrækning gøres kontrolleret og medarbejderne kan komme på afstand af fareområdet.
  • Brug ALDRIG frontvægten til fastgørelse af træktov eller lignende, Frontvægten er slet ikke dimensioneret til at trække i. Fastgør i stedet træktov hvor leverandøren af maskinen har anvist det, typisk i et specielt forstærket trækøje eller rundt om akslen.
  • Sæt ALDRIG kæder og eksempelvis fiberstroppe sammen. Anvend i stedet kæde på kæde og fiberstrop på fiberstrop.
  • Brug ALDRIG en gammel traktor uden styrtbøjle til fritrækning.

Stop op - ved bjærgning og fritrækning af maskiner - SEGES - pdf

Dokumentarhistorie i lyd - Fritrækningen

Ulykker i landbruget - temaside om forebyggelse

;

Henter PDF