G� til hovedindholdet

Husk at indberette mængder af farlige stoffer for 2020

Virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter, skal indberette mængderne af disse for 2020 til Produktregistret senest den 10. april.

Produktregistret har åbnet for indberetning af importerede eller producerede mængder af farlige kemiske produkter for 2020. Der skal være foretaget indberetning i vores system senest den 10. april 2021. Hvis de faktiske mængder ikke er indberettet inden den 10. april, bliver produkterne registreret som inaktive, og Produktregistreringsnummeret (PR-nummeret) kan ikke længere anvendes.

Hvordan indberetter man?

De berørte virksomheder har modtaget brev i deres digitale postkasse om deres pligt til at foretage indberetningerne i Produktregistret via virk.dk. Indberetningerne kan altså ikke ske via post eller mail.

I brugervejledning til Produktregistret kan du i kapitel 8 læse om, hvilke muligheder der er for at indberette mængder i vores system, og hvordan du gør det korrekt.

Brugervejledning til Produktregistret - pdf

Produktregistret

;

Henter PDF