G� til hovedindholdet

Kompetencepåbud giver nye muligheder for at løse arbejdsmiljøproblemer

Hvis Arbejdstilsynet den 1. april og derefter giver en virksomhed et påbud om at løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer, kan den sammen med påbuddene også få et kompetencepåbud. Kompetencepåbuddet skal sikre, at virksomheden bliver i stand til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer samt styrke arbejdsmiljøarbejdet.

Kompetencepåbud erstatter rådgivningspåbud

Kompetencepåbud, der erstatter det tidligere rådgivningspåbud, giver fremover 3 forskellige muligheder for efterkommelse, hvor der med rådgivningspåbud kun var mulighed for at anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Formålet med kompetencepåbuddene er, at de i højere grad vil kunne matche virksomheders og bygherrers forskellige behov for løsninger af deres arbejdsmiljøproblemer.

De 3 muligheder for at opfylde et kompetencepåbud

Med det nye kompetencepåbud kan virksomheder vælge mellem 3 muligheder for at opfylde kompetencepåbuddet.

At opbygge og anvende egne kompetencer

Fordelen for nogle virksomheder ved denne løsning er, at kompetencerne bliver i virksomheden, når den har efterkommet påbuddene. Det giver virksomheden mulighed for at bruge de erhvervede kompetencer til at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

At anvende en intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

Hvis en afdeling eller hele virksomheden er en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed, kan virksomheden vælge at bruge denne, når påbuddet skal løses.

Fordelen ved denne løsning er, at rådgivningsvirksomheden allerede har kendskab til virksomhedens drift og arbejdsmiljøarbejde. Den erfaring og viden vil dermed blive i virksomheden, når påbuddene er efterkommet, og det kan styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

At anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

Alle virksomheder vil fortsat have mulighed for at anvende en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed. Fordelen ved denne løsning er, at rådgivningsvirksomheden har erfaring med forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer på de områder, som den er autoriseret indenfor, og den kan se på den konkrete virksomhed med nye øjne.

Virksomheder, der modtager et kompetencepåbud i forbindelse med et undersøgelsespåbud om det psykiske arbejdsmiljø, skal anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed. Virksomheder, der ikke har etableret en arbejdsmiljøorganisation (AMO), selvom de har pligt til det, skal anvende ekstern eller intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Læs mere

Læs mere om kompetencepåbud 

Læs bekendtgørelse om kompetencepåbud, der træder i kraft den 1. april.

;

Henter PDF