G� til hovedindholdet

Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler for, hvordan virksomhederne søger om tilskud fra puljen, hvilke ansøgere og typer af projekter der kan opnå tilsagn, hvilke udgifter i projektet der er tilskudsberettigede, og hvilke krav og forpligtigelser virksomhederne skal opfylde for at kunne få udbetalt tilskud.

Puljen er et led i udmøntningen af den politiske aftale om ret til seniorpension for nedslidte fra maj 2019, hvor det er aftalt at afsætte en årlig ramme på 100 mio. kr. fra 2020 til forebyggelse af nedslidning. Rammen udmøntes fra 2021 - 2023 som en tilskudsordning i Beskæftigelsesministeriet til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder. Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

;

Henter PDF