G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn og dialog med virksomheder i stilladsbranchen

Arbejdstilsynet fører en særlig tilsynsindsats i stilladsvirksomhederne fra 2021-2023. Indsatsen skal understøtte vigtige tiltag i branchevejledningerne om stilladser.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i stilladsbranchen de næste tre år, så vil besøget have særligt fokus på de forebyggelsestiltag, der findes, i branchevejledningen om opstilling og nedtagning af stilladser. Forebyggelsestiltagene skal hjælpe mod nedstyrtningsfare og sikre, at der anvendes tekniske hjælpemidler ved vandret transport på terræn og ved ophejsning af stilladsmateriel.

Handleplan mod nedslidning

På tilsynet vil Arbejdstilsynet også lægge op til dialog om, hvordan virksomhederne vil arbejde med at implementere branchens tredje handleplan, hvor målet er at nedbringe nedslidningen i branchen yderligere særligt ved opgaver, hvor medarbejdere løfter og bærer tunge stilladsdele.

Arbejdstilsynet vil også have tilsynsfokus på, at stilladser, der opstilles til brug for andre virksomheders arbejde, er samlet og opstillet forsvarligt under hensyn til styrke og stabilitet og under hensyn til fabrikantens brugsanvisning, samt at stilladserne er egnet til det arbejde, der skal udføres fra dem.

Læs mere

AT-vejledning om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver og leverandør

Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser

Branchevejledning om standardblade for systemstilladser

Handleplan 3 om imødegåelse af nedslidning i stilladsbranchen

Spørgsmål om indsatsen kan stilles til Arbejdstilsynet ved at kontakte Arbejdstilsynets Call Center på tlf. 70 12 12 88.

I kan også skrive til at@at.dk

;

Henter PDF