G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet sætter fokus på unges ulykker med kvæg i landbruget

Unge har stor risiko for at komme alvorligt til skade i arbejdet med kvæg i landbruget. Arbejdstilsynet igangsætter derfor en informationskampagne med fokus på, hvordan man som landmænd kan oplære sine unge landbrugselever, så ulykkerne forebygges.

På søndag bliver de økologiske køer sat på græs, og rundt omkring i Danmark kan man se dem springe på marken efter en lang vinter. Men selvom koen kan virke uskadelig, er det i virkeligheden et af Danmarks farligste dyr. Ulykker med kvæg er en af de hyppigste årsager til alvorlige ulykker i landbruget – og det er også den ulykkestype, som oftest rammer unge under 18 år.

Arbejdstilsynet igangsætter derfor en ny informationskampagne, der skal udbrede viden om, hvordan man som landmand kan forebygge ulykker med kvæg ved at sikre grundig oplæring af sine landbrugselever. Derudover vil Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg have særligt fokus på de unge i landbrug, hvor der er kvæg.

Helle Klostergaard, kontorchef i Arbejdstilsynet, fortæller:

”Arbejdsulykker med kvæg kan præge den unge resten af livet, og derfor er det uhyre vigtigt med forebyggelse. Landmanden har her en helt central opgave og ansvar for at oplære og instruere sine unge landbrugselever i, hvordan de driver kvæg professionelt – og det vil vi gerne sætte øget fokus på. Desværre ser vi mange alvorlige ulykker i arbejdet med kvæg. I nogle tilfælde er de så voldsomme, at det er livstruende, og sidste år skete der to dødsulykker.”

For at hjælpe landmændene i gang med forebyggelsen har Arbejdstilsynet samlet en række gode råd til, hvordan de konkret bærer sig ad med at oplære deres landbrugselever i at håndtere kvæg professionelt. Blandt andet hvordan landmanden kan lære eleven at vurdere omgivelserne og kvægets adfærd, og hvad de skal gøre for at undgå ulykker.

Du kan finde alle de gode råd og læse mere her

landbrugselev

Fakta om unges ulykker i landbruget:

  • Fra 2017 til 2019 er der registreret 58 arbejdsulykker for unge under 18 år i landbruget.

  • 4 ud af 10 ulykker med unge i landbruget sker i forbindelse med deres arbejde med dyr. Heraf sker halvdelen af ulykkerne ved håndtering af kvæg.

  • Ulykkerne sker bl.a. ved, at de unge bliver trådt på, sparket, klemt eller løbet ned af kvæg

  • Unges ulykker med dyr er ofte alvorlige. I 17 procent af tilfældene havde den unge et forventet fravær på mindst 3 uger.

 
Kilde: Arbejdstilsynets tal for anmeldte arbejdsulykker 2017-2019

;

Henter PDF