G� til hovedindholdet

Konsekvensændringer i to bekendtgørelser

Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomheders arbejdsmiljø m.v. og bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet er konsekvensændret som følge af den nye bekendtgørelse om kompetencepåbud.

I samme omgang har Arbejdstilsynet sammenskrevet bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomheders arbejdsmiljø m.v., da der var en række ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelsen, som nu er skrevet ind i den nye bekendtgørelse. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i forbindelse med sammenskrivningen.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomheders arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder

;

Henter PDF