G� til hovedindholdet

Sammenskrivning af udstationeringsloven

Den seneste lovbekendtgørelse om udstationering af lønmodtagere m.v. fra 2018 er sammenskrevet med senere ændringer af udstationeringsloven.

Arbejdstilsynet har sammenskrevet udstationeringsloven, så man lettere kan danne sig et overblik over lovens bestemmelser. Vær opmærksom på, at sammenskrivningen indeholder bestemmelser om covid-19 med solnedgangsklausul.

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere mv.

 

;

Henter PDF