G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane

Seksuel chikane skal stoppes – Lad os hjælpe jer. Sådan lyder budskabet fra Arbejdstilsynet, der i de næste 2 år vil have øget fokus på at vejlede arbejdspladserne i at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Når virksomhederne fra mandag den 3. maj får besøg af Arbejdstilsynet, vil den tilsynsførende i langt de fleste tilfælde tale om seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Vi vil blandt andet oplyse om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde. Alle brancher er omfattet af indsatsen.

Som arbejdsgiver har man pligt til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på lige fod med andre arbejdsmiljøproblemer. Men emnet kan på mange arbejdspladser være et tabu, og derfor kan det være svært at komme i gang med det forebyggende arbejde.

Sine Frederiksen, direktør i Arbejdstilsynet, siger:

"Seksuel chikane og andre krænkende handlinger er helt uacceptabelt, og det kan have store konsekvenser både for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at både arbejdsgivere og medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp. Vores tilsynsførende vejleder på tilsynsbesøg, men man kan også ringe til Arbejdstilsynets hotline om seksuel chikane, hvor der sidder tilsynsførende klar til at besvare spørgsmål og hjælpe med gode råd om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger."

Arbejdspladser, hvor der forekommer seksuel chikane, kan have øget sygefravær, nedsat produktivitet og høj udskiftning af medarbejdere. For den berørte medarbejder kan seksuel chikane blandt andet øge risikoen for stress og stressrelaterede sygdomme som fx depression.

Arbejdstilsynets indsats mod seksuel chikane og andre krænkende handlinger sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2021, hvor regeringen sammen med partierne bag aftalen har afsat ressourcer til, at Arbejdstilsynet de næste 2 år vil have et øget fokus på at vejlede og understøtte virksomhedernes forebyggende arbejde med seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Arbejdstilsynet vil løbende sætte flere initiativer i gang på området. Blandt andet vil der senere i maj blive lanceret en landsdækkende kommunikationskampagne.

Få hjælp til at forebygge

Læs om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger på at.dk/seksuel-chikane

Ring anonymt til vores Hotline om seksuel chikane på tlf. 70 12 12 88 (man-tor: 8-15, fre: 8-14).

;

Henter PDF