G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets coronaindsatser fortsætter

Arbejdstilsynet fortsætter kontrollen med lokalekrav og vejleder virksomhederne om, hvordan de forebygger coronasmitte blandt de ansatte, når det vurderes relevant. Vi fører også tilsyn med PCR-test af tilrejsende arbejdskraft, hvor der 1. maj trådte justerede regler i kraft.

Arbejdstilsynet har siden 1. marts 2021 gennemført kontrol med, om virksomhederne i en række brancher lever op til kravene om lokalerestriktioner og skiltning mv. i forbindelse med at forebygge coronasmitte. De udvalgte brancher er butikker, hoteller, restauranter og barer samt kultur og sport. Fra 1. maj 2021 gennemfører vi også kontrollen, når vi kommer på tilsyn i de liberale serviceerhverv som fx frisører. Hvis vi på et tilsynsbesøg konstaterer, at kravene ikke bliver overholdt, vejleder vi virksomheden om, hvordan forholdene kan bringes i orden.

Reglerne om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft er ændret

Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdskraft skal man sørge for, at de ansatte PCR-testes for covid-19 efter indrejse til Danmark. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at man som arbejdsgiver overholder reglerne om at:

  • sikre PCR-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse til Danmark
  • udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

Den 1. maj 2021 trådte justerede regler i kraft. Det betyder, at der nu er krav om, at tilrejsende arbejdskraft skal PCR-testes tidligst 48 timer og senest 120 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark (hidtil var det tidligst 48 timer og senest 96 timer).

En anden ændring betyder, at personer, der har fast bopæl i og er færdigvaccinerede i et EU- eller Schengenland, er undtaget fra kravet om test, hvis de ikke indrejser fra et land eller region, der er kategoriseret som ”rødt”.

;

Henter PDF