G� til hovedindholdet

Ca. 15.500 erhvervssygdomme anmeldt i 2020

En ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år blev anmeldt omkring 15.500 erhvervssygdomme. Det er et fald på 10 pct. i forhold til 2019.

Arbejdstilsynet har netop offentliggjort den årlige opgørelse over anmeldte erhvervssygdomme. Opgørelsen viser bl.a.:

  • At der er sket et fald på 10 pct. fra 2019 til 2020 i antallet af anmeldte erhvervssygdomme
  • At antallet af anmeldte erhvervssygdomme er faldet med ca. 30 pct. i perioden fra 2015 til 2020
  • At ca. halvdelen af alle anmeldte erhvervssygdomme i 2020 er muskelskeletsygdomme eller psykiske sygedomme. Muskelskeletsygdomme udgør med 31 pct. af anmeldelserne den største sygdomsgruppe, mens drejer sig om psykiske sygdomme.

Flest erhvervssygdomme i slagterier

For syvende år i træk er slagterier den branchegruppe, der har flest anmeldte erhvervssygdomme set i forhold til beskæftigelsen. I 2020 var der her 140 sygdomsanmeldelser pr. 10.000 beskæftigede (incidens), hvilket er næsten tre gange højere end gennemsnittet for alle branchegrupper. Der er dog sket et betydeligt fald i forhold til 2019, hvor tallet for slagterier var 199 sygdomsanmeldelser pr. 10.000 beskæftigede.

Samtidig er der på hospitaler sket en stigning i incidens fra 53 sygdomsanmeldelser pr. 10.000 beskæftigede i 2019 til 68 i 2020. Omkring halvdelen af stigningen i antallet af anmeldelser kan tilskrives anmeldelser af smitte med coronavirus, resten vedrører andre sygdomme.

Årsager til sygdommene

Når muskelskeletsygdomme bliver anmeldt, er årsagerne til sygdommen i høj grad løfte- og bærearbejde. I anmeldelserne af psykiske sygdomme er det især psykosociale faktorer som arbejdsrelationer og stor arbejdsmængde, der er angivet som årsager til sygdommene.

Om opgørelsen

Tallene i årsopgørelsen giver ikke det fulde billede af forekomsten af erhvervssygdomme, fordi statistikken er påvirket af en vis underanmeldelse. Desuden kan flere faktorer påvirke antallet af anmeldte erhvervssygdomme, så det kan svinge fra år til år. Det kan fx være tidligere arbejdsmiljøproblemer, som først fører til sygdomme nu, eller presseomtale af bestemte arbejdsmiljøområder.

Læs mere

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2020 - anmeldte erhvervssygdomme 2015-2020

Bilag A - Om data

Bilag B – Supplerende tabeller og figurer

Erhvervssygdomme kan forebygges

Det er Arbejdstilsynets erfaring, at alle erhvervssygdomme kan forebygges. I nedenstående link kan der læses mere om, hvordan erhvervssygdomme kan forebygges, og virksomhedernes pligter i den forbindelse. Læs mere om, hvordan du forebygger erhvervssygdomme:

Erhvervssygdomme

;

Henter PDF