G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet: Håndværkere skal overveje stillads eller lift før de kravler i klatreselen

Det kan være den billigste løsning at få fx vinduespolering og murerarbejde klaret af en håndværker, der hænger fra taget i reb og sele. Men nogle opgaver skal løses med stillads, lift eller lignende.

Arbejdstilsynet oplever ofte interesse for at få udført arbejde uden på bygninger som rebunderstøttet arbejde.

Men det er ikke alt arbejde, hvor reb er den bedste løsning – og det er heller ikke altid lovligt. Arbejdsmiljøloven stiller nemlig krav om, at de ansatte bruger kollektiv beskyttelse, hvis det er praktisk muligt, fx fra en lift, et stillads eller lignende.

En konkret vurdering

Derfor skal arbejdsgiveren altid foretage en konkret vurdering af situationen, inden malerarbejde, fugning, vinduesudskiftninger og andet facadearbejde udføres med sikring fra reb.

Arbejdsgiveren skal inddrage virksomhedens arbejdsmiljøorganisation eller repræsentanter for de ansatte i vurderingen og sørge for, at sikringen sker i overensstemmelse med arbejdspladsvurderingen.

Når arbejdsgiveren undersøger situationen, skal arbejdets karakter, arbejdsområdets udformning og tilgængelighed samt opgavens omfang og varighed indgå i vurderingen.

Fakta: Hvornår kan arbejdet udføres med sikring fra reb?

Der kan udføres arbejde fra reb, når anden løsning ikke er mulig, eller når opgaven med at etablere kollektiv beskyttelse mod nedstyrtning ikke står mål med arbejdets omfang og varighed. Det kan fx være tilfældet ved arbejdsopgaver af kort varighed i meget stor højde. Udgangspunktet i planlægningen skal derfor være kollektiv beskyttelse i form af eksempelvis stillads eller lift.

Henter PDF