G� til hovedindholdet

Ny opgørelse: Antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget pga. COVID-19

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2020 viser, at der i 2020 blev anmeldt ca. 4.000 flere arbejdsulykker end i 2019, og at dette primært skyldes COVID-19.

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år i alt blev anmeldt 46.391 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er ca. 4.000 flere end i 2019. I 2020 er der anmeldt 3.896 arbejdsulykker i kategorien infektion og forgiftning. Det er 13 gange flere end normalt. I årsopgørelsen sandsynliggøres det, at der primært er tale om COVID-19 tilfælde, der anmeldes som arbejdsulykker.

Opgørelsen viser desuden, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte ulykkesincidens – er steget til 159 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede i 2020. I 2019 var den på 147.

Stigningen skyldes primært COVID-19, idet ulykkesincidensen i 2020 ville have været på niveau med 2019, hvis der ikke var sket den store stigning i anmeldte infektioner og forgiftninger.

Antallet af dødsulykker ligger på samme niveau som i 2019.

Brancher med flest arbejdsulykker

Risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke er større i nogle brancher end i andre. For sjette år i træk er ”Vand, kloak og affald” den branchegruppe, der har flest anmeldte arbejdsulykker med en ulykkesincidens på 485 pr. 10.000 beskæftigede. Det er 3 gange højere end gennemsnittet for alle brancher. Ulykkesincidensen dækker imidlertid over store forskelle inden for branchegruppen, hvor affaldssektoren er langt mere belastet end fx vandforsyning,

Branchen hospitaler har normalt en ulykkesincidens, der svarer til gennemsnittet for alle brancher, det vil sige ca. 150 pr. 10.000 beskæftigede. Men med en ulykkesincidens på 370 er hospitaler i 2020 den branche, der har den tredje højeste incidens. Det hænger sammen med, at der inden for hospitaler i 2020 er anmeldt et stort antal COVID-19-tilfælde som arbejdsulykker.

Om opgørelsen

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet fra 1. januar 2015 til 31. december 2020.

Undersøgelser har vist, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt. Det reelle antal arbejdsulykker er derfor større end det antal, der indgår i Arbejdstilsynets statistik.

Arbejdsulykker skal forebygges

Det er Arbejdstilsynets erfaring, at alle arbejdsulykker kan forebygges. I nedenstående link kan du læse mere om, hvordan arbejdsulykker kan forebygges, og virksomhedernes pligter i den forbindelse.  

Læs mere

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2020 - Anmeldte arbejdsulykker 2015-2020 - pdf

Bilag A - Om data - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - pdf

Forebyg arbejdsulykker

;

Henter PDF