G� til hovedindholdet

Opdatering af bekendtgørelser om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt henholdsvis før og fra 1. januar 2005

Den 1. juli 2021 træder opdaterede bekendtgørelser om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt henholdsvis før og fra 1. januar 2005 i kraft.

Opdateringen medfører, at astma forårsaget af akrylater, pesticider, kloramin, kloramin-T, kvaternære ammonium forbindelser, formaldehyd, glutaraldehyd og platinsalte i arbejdsmiljøet kan anerkendes som en erhvervssygdom administrativt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Opdateringen sker efter Erhvervssygdomsudvalgets indstilling om, at fortegnelsernes punkt om astma ændres på baggrund af konklusionerne i et referencedokument fra Arbejdsmiljøforskningsfonden om årsagssammenhæng mellem udvikling af allergisk astma og arbejdsmæssige påvirkninger. Dokumentet viser, at der er sammenhæng mellem udsættelse for de nævnte stoffer og udvikling af astma.

Bekendtgørelse nr. 1034 af 28. maj 2021 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Bekendtgørelse nr. 1033 af 28. maj 2021 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

;

Henter PDF