G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet har foretaget ændringer i bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket

De ændrede regler handler bl.a. om lempelse af kravene til skaktinddækninger i elevatorer og om skærpede krav til elevatordøre.

Ændringerne i bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket, betyder, at der ikke længere stilles krav om, at skaktinddækningen skal være helt tæt i ældre ikke CE-mærkede elevatorer. Det bliver derfor muligt for elevatorejere at vælge en mere æstetisk løsning, der passer bedre til gamle bygninger.

Samtidig skærpes kravene til elevatorernes døre for at højne sikkerheden, for at forebygge fx at få fingre i klemme.     

Desuden er bekendtgørelsen opdateret med mere udførlige definitioner for forskellige typer af glas, der kan benyttes i elevatorer.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelse og område

Ændringen af bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

De skærpede krav til elevatordørene træder dog først i kraft den 1. juli 2023.

Bekendtgørelsen om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket, fastsætter de krav til indretning og ombygning, der er gældende for de ældre elevatorer, der allerede er installeret i bygninger.

Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket

;

Henter PDF