G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet sætter igen fokus på unges sommerjob

Hver sommer kommer cirka 100 unge under 18 år til skade på deres arbejde. Arbejdstilsynet vil derfor i løbet af de næste måneder se særligt på arbejdsforholdene for de unge for at forebygge ulykker og give en god start på arbejdsmarkedet.

Ung med caféarbejde

Når Arbejdstilsynet i løbet af juni, juli og august fører tilsyn på landets arbejdspladser, vil de have ekstra fokus på unges arbejdsforhold. Flere unge starter på arbejdsmarkedet om sommeren, og det er afgørende, at de får en god oplevelse med deres første job.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får de unge trygt og sikkert i gang på arbejdsmarkedet, også når det handler om et midlertidigt sommerjob. En ulykke som ung kan nemlig have store konsekvenser og præge resten af arbejdslivet,” fortæller kontorchef i Arbejdstilsynet Helle Klostergaard.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at forebygge ulykker

Det er arbejdsgiverens ansvar at oplære de unge og sikre, at de kun laver arbejde, de må udføre og kan magte. Arbejdsgiveren skal samtidig være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, og om de må arbejde alene.

Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren sørger for grundig introduktion, instruktion og oplæring til nye arbejdsopgaver, så de bedst muligt forebygger ulykker. Undersøgelser viser nemlig, at unge har en særlig høj risiko for at komme til skade de første måneder på arbejdet. Hver sommer kommer cirka 100 unge under 18 år til skade på deres arbejde.

”Arbejdsgiveren skal også give grundig instruktion i opgaver, som kan virke enkle. Det kan blandt andet være brug af hobbyknive, der tegner sig for knap halvdelen af de unges arbejdsulykker inden for butiksområdet. Her kan det være en god idé, at den unge får vist, hvordan han eller hun bruger en hobbykniv samt får denne instruktion gentaget,” forklarer Helle Klostergaard.

Særligt fokus på nogle brancher

Arbejdstilsynet fører tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor de ved, at der kan være problemer med arbejdsmiljøet blandt unge. Det gælder især kasse- og salgsarbejde i butikker samt køkken- og serveringsarbejde i restauranter, grillbarer og caféer, hvor der ofte er ekstra mange nye ansatte i sommermånederne.

Giv de unge en god start på arbejdsmarkedet

Resultater af Arbejdstilsynets sommerjobindsats i 2020:

  • Der blev gennemført 236 tilsynsbesøg.
  • 160 af 236 virksomheder havde unge under 18 år ansat, i alt 30 fuldtidsansatte unge og 942 timeansatte unge.
  • I 149 virksomheder havde arbejdsgiveren, ifølge tilsynsførendes vurdering, allerede inden tilsynsbesøget særligt fokus på instruktion og oplæring af unge i forhold til deres arbejdsmiljø.
  • De tilsynsførende afgav 150 reaktioner. Ud af dem var 120 reaktioner til virksomheder, der havde unge under 18 år ansat, heraf var 31 reaktioner inden for reglerne om unges arbejde.
;

Henter PDF