G� til hovedindholdet

Opdatering af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

Arbejdstilsynet har foretaget konsekvensrettelser i bekendtgørelsen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for anerkendelse og kontrol af kvalifikationer for personer, der har erhvervet kvalifikationerne i udlandet, og som vil arbejde i Danmark.

Ændringerne i bekendtgørelsen

Ændringerne i bekendtgørelsen er af formel karakter uden indholdsmæssig betydning. 

Bekendtgørelsens bilag 2 og 3 er opdateret, så de stemmer overens med bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser vedrørende arbejde som kranfører.

Samtidig er der foretaget mindre ændringer i form af opdaterede henvisninger til nugældende lovgivning.

Den opdaterede bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2021.

Bekendtgørelsen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

 

 

;

Henter PDF