G� til hovedindholdet

Ny ændring i bekendtgørelsen om unges arbejde

Den 1. juli 2021 træder den såkaldte ”fejedrengsregel” i kraft, der har betydning for unges arbejde i nærheden af maskiner, der er gjort ufarlige. Reglen gælder for visse virksomheder inden for industri og detail.

Den nye ’fejedrengsregel’ i bekendtgørelsen betyder, at unge, der er fyldt 13 år, må lave lettere arbejde i farlig nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Det vil sige, at unge mellem 13 og 15 år nu gerne må lave lettere arbejde, som for eksempel at feje i baglokalet i supermarkedet, selvom der står en pappresse, hvis pappressen er standset og sikret imod at kunne gå i gang. Reglerne gælder i visse brancher inden for industri og detail.

For at bruge reglen skal virksomheden have en af de branche- eller DISCO-koder, der står i unge-bekendtgørelsens bilag 10 og 11. Det er også et krav, at maskinen er afskærmet eller standset og sikret imod at kunne sætte i gang. Denne ændring sker på baggrund af den politiske aftale om arbejdsmiljø fra 2019.

Bekendtgørelse om unges arbejde

;

Henter PDF