G� til hovedindholdet

Opdatering af vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - 2021

Der er udstedt en opdateret vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. Vejledningen gælder fra 1. juli 2021 og er opdateret som følge af beslutning herom på mødet i Erhvervssygdomsudvalget den 16. marts 2021.

Der er følgende ændringer i vejledningen:

  • Kapitel 7, pkt. 3, om erhvervsbetinget astma - indeholder nærmere beskrivelser af ændringerne i bekendtgørelse nr. 1033 af 28. maj 2021 om fortegnelse over erhvervssygdomme, som træder i kraft 1. juli 2021.
    Opdatering af bekendtgørelser om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt henholdsvis før og fra 1. januar 2005
  • Kapitel 8 om psykiske sygdomme - der er foretaget en konsekvensrettelse af en formulering om tilpasningsreaktion samt indsat et nyt eksempel om uspecificeret belastningsreaktion.
  • Bilag 1 om medicinsk dokumentation - Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser om kræft og natarbejde samt erhvervsbetinget astma er skrevet ind i bilaget.

Vejledning om erhvervssygdomme

;

Henter PDF