Gå til hovedindholdet

Opdatering af vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Der er udstedt en opdateret vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. Vejledningen gælder fra 1. juli 2021 og er opdateret som følge af beslutning herom på mødet i Erhvervssygdomsudvalget den 16. marts 2021.

Der er følgende ændringer i vejledningen:

  • Kapitel 7, pkt. 3, om erhvervsbetinget astma - indeholder nærmere beskrivelser af ændringerne i bekendtgørelse nr. 1033 af 28. maj 2021 om fortegnelse over erhvervssygdomme, som træder i kraft 1. juli 2021.
    Opdatering af bekendtgørelser om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt henholdsvis før og fra 1. januar 2005
  • Kapitel 8 om psykiske sygdomme - der er foretaget en konsekvensrettelse af en formulering om tilpasningsreaktion samt indsat et nyt eksempel om uspecificeret belastningsreaktion.
  • Bilag 1 om medicinsk dokumentation - Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser om kræft og natarbejde samt erhvervsbetinget astma er skrevet ind i bilaget.

Vejledning om erhvervssygdomme

Henter PDF