G� til hovedindholdet

Stop ulykkerne – planlæg før I bruger kran

På mange byggepladser er kraner et nødvendigt og uvurderligt hjælpemiddel, men når kranarbejde går galt, kan det ofte føre til alvorlige ulykker. Heldigvis kan ulykkerne undgås.

Kraner anvendes til en lang række opgaver på byggepladser, og det kan betyde, at man glemmer, hvor farligt arbejdet med løft af tunge byrder kan være. De seneste år har der været flere alvorlige ulykker og et par dødsulykker i forbindelse med kranarbejde. Ulykker som kunne være undgået.

Arbejdstilsynet undersøger de alvorlige ulykker, og tilsynschef Lene Teilberg kan se en tendens på tværs af kranulykkerne:

"Ulykkerne kunne have været undgået, hvis reglerne for kranarbejde var blevet overholdt. I foråret blev vi kaldt ud til en dødsulykke, hvor anhuggeren, der havde fastgjort stålbjælker til krankrogen, blev ramt af bjælkerne, som faldt ned fra 10 meters højde. Ulykken viser, hvor vigtigt det er at holde stor afstand under kranarbejde. Det er ulykkeligt, når det går galt, og vi opfordrer alle til at planlægge opgaven grundigt, inden de udfører et kranløft,"

- siger Lene Teilberg, tilsynschef for byggeri og anlæg.

Kranulykkerne skyldes ofte, at personer har været for tæt på byrden. Anhuggeren skal holde afstand til byrden, både når den er oppe i luften, og når den stadig er tæt på underlaget. En tung byrde kan nemt skubbe en anhugger ned fra en anhænger eller klemme anhuggeren mellem byrden og en bygning. Der er også eksempler på, at en anhugger er blev hejst op i luften, fordi byrden fik fat i ham. Ved at bruge en styreline kan anhuggeren styre byrden uden at komme så tæt på, at der kan opstå farlige situationer.

Kranførerne og anhuggerne har en af byggepladsens vigtigste sikkerhedsopgaver. Derfor skal arbejdsgiverne og arbejdsmiljøkoordinatoren samarbejde om at forebygge ulykkerne med god planlægning og klar kommunikation. Det er særligt vigtigt, at der er helt klare retningslinjer på byggepladsen for kranarbejde, samt at der er sørget for klare aftaler mellem kranføreren og anhuggeren. Arbejdstilsynet anbefaler bl.a., at man følger disse retningslinjer:

  • Det er arbejdsgivernes ansvar i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren at planlægge kranarbejde, så det kan udføres forsvarligt. Husk at inddrage kranføreren og anhuggerne.
  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at kranføreren og anhuggerne er særligt udpeget, oplært og instrueret i arbejdet, samt at kranføreren har krancertifikat, når der er krav om det. Kranføreren skal være instrueret og uddannet til at betjene netop den kran, løftet bliver udført fra.
  • Sørg altid for sikker kontakt mellem kranføreren og anhuggere, enten direkte eller fx med radio.
  • Bruger anhuggerne og kranføreren tegngivning til at kommunikere, skal de være oplært og instrueret i fælles tegngivning. Se mere i At-anvisning nr. 2.3.0.4 om anhugning.
  • Hvis kranens arbejdsområde ikke er afspærret, skal anhuggerne sørge for, at der ikke hejses henover personer.
  • Når byrden transporteres i lav højde, skal anhuggerne styre den, hvis det bliver nødvendigt. Er der risiko for, at anhuggerne kan komme i klemme under transporten, skal de bruge en styreline.
  • Sørg for at bruge egnet og efterset anhugningsgrej.  
  • Kranføreren skal ikke udføre løftet, hvis kranføreren vurderer at det kan være farligt.

Anhugning - AT-anvisning 2.3.0.4

;

Henter PDF