G� til hovedindholdet

Opdatering af AT-vejledning om undervisningspligtige unges arbejde

AT-vejledning om undervisningspligtige unges arbejde er blevet opdateret som følge af ændringen af bekendtgørelse om unges arbejde.

Vejledningen beskriver nu den nye ”fejedrengsregel”, der trådte i kraft den 1. juli 2021, og som gælder for visse virksomheder inden for industri og detail.

Desuden er vejledningen opdateret vedrørende børn og unges deltagelse i kulturelle og lign. aktiviteter.

Undervisningspligtige unges arbejde - AT-vejledning 13.0.1

;

Henter PDF