G� til hovedindholdet

Ændring af arbejdsskadesikringsloven

De nye regler handler om, hvad der sker, hvis et arbejdsulykkesforsikringsselskab går konkurs eller mister tilladelsen til at drive arbejdsulykkesforsikring.

De nye regler i arbejdsskadesikringsloven gør, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber overtager Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver med at administrere et forsikringsselskabs bestand af arbejdsulykkesforsikringer, hvis det går konkurs eller mister tilladelsen til at drive arbejdsulykkesforsikring.

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Ændringen fremgår af §§ 33, 46, 54, 60 og 88.

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love

;

Henter PDF