G� til hovedindholdet

Ændringer i arbejdsmiljølovens straffebestemmelser pr. 1. september 2021

Den 1. september 2021 træder nye strafferegler i arbejdsmiljøloven i kraft.

Med regelændringen forhøjes straffen for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven. For arbejdsgivere betyder det, at grundbøden forhøjes med 4.600 kr. Det betyder, at grundbøden for materielle overtrædelser, der er sket fra 1. september 2021 og fremefter, vil være 24.600 kr. eller 44.600 kr. afhængig af overtrædelsens grovhed.

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

;

Henter PDF