G� til hovedindholdet

Arbejdsgivere har stadig pligt til at sørge for PCR-test, plan for test og plan for boligforhold

Selvom der generelt i Danmark løbende bliver færre og færre restriktioner, er der fortsat nogle krav, som arbejdsgivere skal opfylde for at forebygge smitte fra tilrejsende arbejdskraft og blandt beboere i boliger, som arbejdsgiveren stiller til rådighed.

Reglerne om test for tilrejsende arbejdskraft

Siden februar 2021 har arbejdsgivere haft pligt til at sørge for, at tilrejsende arbejdskraft bliver PCR-testet for covid-19 tidligst 48 timer og senest 120 timer efter, at den pågældende er testet negativ for covid-19 forud for indrejse i Danmark.

Reglerne er efterfølgende blevet ændret flere gange.

Den primære ændring er, at testkravet ikke gælder for personer, der er færdigvaccineret mod covid-19, og som har fast bopæl i et EU-, Schengen- eller OECD-land eller i et land, som fremgår af bilag 1 i testbekendtgørelsen.

For færdigvaccinerede personer, der har haft ophold i et rødt land eller region inden for 10 dage forud for indrejse i Danmark, gælder testkravet dog fortsat. De røde lande fremgår af bilag 2 i testbekendtgørelsen. 

Selvom en person ikke er omfattet af testkravet, skal personen stadig fremgå af arbejdsgiverens plan for test. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren har informeret de ansatte om PCR-testen i Danmark samt en oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark med angivelse af land, dato for test, oplysning om eventuel undtagelse fra testkrav mv.

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Særlige regler når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed 

Arbejdsgivere, som stiller en bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre, at boligen opfylder en række krav. Formålet er at forebygge covid-19 smitte blandt beboerne. Der er samtidig krav om, at arbejdsgiveren udarbejder en plan for forebyggelse af smitte med covid-19 blandt beboerne.

Krav om plan for boligforhold

Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Reglerne bliver ophævet den 1. november 2021

Reglerne om test og bolig skulle oprindeligt være ophævet den 1. juli, men blev i juni forlænget af Folketinget. Reglerne bliver i stedet ophævet den 1. november 2021.

;

Henter PDF