G� til hovedindholdet

Ny indsats sætter fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger i udvalgte brancher

Nogle brancher har en særligt høj forekomst af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Derfor sætter Arbejdstilsynets ekstra fokus på disse brancher med en målrettet vejledningsindsats.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres. Det gælder, uanset om den kommer fra kollegaer, ledere, kunder eller andre, som medarbejdere har kontakt med.

Nogle brancher har højere forekomst af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Det viser tal fra Arbejdsmiljø og Helbred og Arbejdstilsynets erfaringer på tilsynsbesøg. Derfor sætter Arbejdstilsynet ekstra fokus på disse brancher med en målrettet vejledningsindsats, der skal hjælpe virksomhederne med at forebygge krænkelser.

”Krænkende handlinger kan være sprogbrug, der går over nogles grænser, uønsket seksuel opmærksomhed eller meget andet,” fortæller tilsynsførende Malene Kirkegaard, der fører tilsyn i nogle af de udvalgte brancher.

Vejledningsindsatsen skal motivere til at forebygge krænkelser

Malene Kirkegaard har på sine tilsynsbesøg fået oplysninger om forskellige former for krænkende handlinger, som går ud over medarbejdernes arbejdsmiljø. 

”Jeg har talt med både mænd og kvinder i mediebranchen, som har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra mandlige ledere højere oppe i magthierarkiet. De har oplevet, at deres ledere ikke tog deres oplevelser alvorligt, idet de fik af vide, at de blot skulle undgå personerne, der opførte sig sådan, eller på anden måde ændre deres egen adfærd. De følte sig derfor på ingen måde taget alvorligt,” fortæller hun.  

Malene Kirkegaard ser også mange eksempler på virksomheder, hvor man ikke taler om grænser, og hvor det kan være svært som medarbejder at sige fra over for andre medarbejdere.

”Det kan være i et Call Center med mange meget unge medarbejdere, hvor tonen er frisk for at skabe en god stemning. Det er fint for nogle, men for andre går de sexistiske vittigheder klart over grænsen,” forklarer hun.

Når Arbejdstilsynets tilsynsførende besøger virksomhederne i de udvalgte brancher, vil de, ved siden af det almindelige grundtilsyn, vejlede om seksuel chikane og andre krænkende handlinger ved at informere om emnet, give gode råd og pege på relevante værktøjer. Det gælder for alle grundtilsyn i brancherne fra oktober 2021.

Gode råd og værktøjer til forebyggelse og håndtering

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan arbejdsgivere og medarbejdere desuden finde gode råd og værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger. De kan også anonymt ringe til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger og få hjælp.

Brancher udvalgt til vejledningsindsatsen i 2021

  • Restauranter og barer
  • Universiteter og forskning
  • Butikker
  • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
  • Engros
  • Politi, beredskab og fængsler
  • Hotel og camping
  • Film, presse og bøger
  • Kultur og sport

I 2022 vil flere brancher blive udvalgt til vejledningsindsatsen.

Læs mere om tilsynsindsatsen, og find relevante værktøjer:

Tilsynsindsats mod seksuel chikane

;

Henter PDF