G� til hovedindholdet

Ny rapport: Arbejdsgivere kan med få tiltag hjælpe medarbejdere godt tilbage efter en arbejdsskade

Ny rapport giver inspiration til, hvordan man som arbejdsgiver kan hjælpe en medarbejder godt tilbage til jobbet efter en arbejdsskade.

Billede fra en arbejdsplads

Hvert år bliver tusindvis af mennesker i Danmark ramt af en arbejdsskade, og desværre vender en del af dem aldrig fuldt ud tilbage til deres job igen. Men faktisk kan arbejdsgiverne gøre meget for at afhjælpe dette. En ny rapport, som Arbejdstilsynet har fået udarbejdet, viser, at chancen for, at tilskadekomne vender tilbage, kan øges, hvis arbejdsgiveren iværksætter enkle, vigtige tiltag.

Fx har det stor betydning, at arbejdsgiver og medarbejder holder hyppig kontakt, og at de sammen laver en plan for en god og tryg opstart, der kan justeres undervejs.

"Der kan være mange følelser i spil, når en medarbejder bliver ramt af en arbejdsskade. Arbejdsgiveren er måske bange for at presse medarbejderen for hurtigt i gang, mens medarbejderen kan føle sig usikker og bekymret for sit helbred og fremtidige jobsituation. Det kan betyde, at kontakten langsomt ebber ud og i værste fald, at medarbejderen glider væk fra arbejdspladsen."

"Den gode nyhed er, at arbejdsgiveren med få tiltag kan gøre meget for at hjælpe medarbejderen godt tilbage til jobbet – og det vil vi i Arbejdstilsynet gerne sætte fokus på. Rapporten viser fx, at god og hyppig kontakt og en fælles plan for opstarten gør en stor forskel og i nogle tilfælde endda forkorter sygefraværet."

- Helle Klostergaard, kontorchef i Arbejdstilsynet

Rapporten ”den gode tilbagevenden” er baseret på mindre virksomheders erfaringer med at få tilskadekomne medarbejdere tilbage til jobbet. I rapporten er der en række gode råd til arbejdsgiveren, ligesom der til inspiration er beskrevet 7 konkrete eksemler på sygeforløb, hvor medarbejderen er vendt fuldt tilbage til jobbet efter en arbejdsskade.

Du kan finde de gode råd og de konkrete eksempler på at.dk/godt-tilbage

Se også filmen ”godt tilbage til jobbet”, som viser, hvordan du som arbejdsgiver let kan lave en god plan, der øger chancen for, at din medarbejder kommer godt tilbage.

Se filmen godt tilbage med en god plan

7 hovedanbefalinger

Rapporten ’Kvalitativ analyse af mindre virksomheders gode erfaringer med at få medarbejdere tilbage i arbejde efter en arbejdsskade’ har 7 hovedanbefalinger til både arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder:

  1. Tag som leder ansvar for tidlig kontakt og indsats i forhold til den sygemeldte
  2. Orienter kollegagruppen tidligt og løbende, så de kan få en støttende funktion
  3. Vis som leder, at du tror på, at din medarbejder komme tilbage og skab tryghed om fremtiden
  4. Engagementet skal gå begge veje, dvs. komme fra både arbejdsgiver og sygemeldt medarbejder
  5. Tal ofte sammen (også om andet end skaden)
  6. Sørg for løbende forventningsafstemning
  7. Hellere tidlig opstart med få opgaver, end senere opstart med mange opgaver

Kvalitativ analyse af mindre virksomheders gode erfaringer med at få medarbejdere tilbage i arbejde efter en arbejdsskade - rapport - pdf

;

Henter PDF