G� til hovedindholdet

Sammenhæng mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og færre arbejdsulykker

En ny rapport viser positive sammenhænge mellem virksomhedernes rapporteringer om deres arbejdsmiljøindsats og færre anmeldte arbejdsulykker.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet rapporten for Arbejdstilsynet, og den viser, at der er positive sammenhænge mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og en lavere risiko for især alvorlige arbejdsulykker (fravær over 30 dage og ulykker med dødelig udgang). Men tendensen ses også for arbejdsulykker med én dags fravær eller mere.  

Om rapporten

I rapporten er der udviklet 5 indikatorer, som er relevante for virksomhedernes systematiske og konkrete indsats for at forebygge ulykker. De er udviklet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” (VAI) fra 2012, 2014 og 2017.

For de 5 indikatorer er det blevet undersøgt, om der er en sammenhæng mellem en stor indsats og en lav risiko for arbejdsulykker. Oplysninger om arbejdsulykker stammer fra Arbejdstilsynets register over anmeldte arbejdsulykker.

Det er første gang, at der er gennemført en analyse af, om spørgsmålene i VAI kan anvendes til etablere indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, hvor der er en sammenhæng med antallet af anmeldte arbejdsulykker.

Rapporten bruges til at udvikle ny VAI

Arbejdstilsynet vil anvende rapportens resultater i udviklingen af den nye VAI, der skal gennemføres i 2022. I den vil der også indgå spørgsmål, som skal bruges til at følge op på de nye nationale mål om at styrke den forebyggende indsats på arbejdspladserne. Udviklingen af VAI sker i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og med inddragelse af Arbejdsmiljørådets Overvågningsudvalg.

Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker - VAI-rapport - NFA

;

Henter PDF